Menu

Древните монети от Троадата

Troas

Прославеният от Омир регион на Троада се намира в северозападна Анатолия. Стратегическата му локация на Хелеспонта, кръстопът между Изтока и Запада, както и между Севера и Юга, е причина не само благосъстоянието на местните елински общности, но и за тяхната турбулентна история. През гръцката и римска епоха в региона функционират двадесет и пет монетарници, включително остров Тенедос.

Прочетет още