Menu

Trakya'nın antik sikkeleri

Thrace

"Orpheus ve Eurydike'nin ülkesi olan Trakya batıda Strymon nehri, doğuda Euxinios, güneyde Hellespontos ve kuzeyde Haimos ile sınırlandırılmaktadır. Kültürlerin erime potası konumundaki bu coğrafya sadece Thrak krallarının anıtsal mezar tepeleri ile değil ayrıca oldukça zengin, çok çeşitli ve devamlılık sergileyen bir Yunan sikke darbı geleneği ile de nitelenmektedir."

Daha fazla oku