Menu

Древните монети на Тракия

Thrace

Тракия, земята на Орфей и Евридика, е и исторически регион дефиниран от р. Стримон на запад, Евксински понт на изток, Хелеспонта на юг и Хемос на север. Пресечна точка на много култури, тук са не само прочутите могили на тракийските царе, но и изключително богати и разнообразни гръцки монетосечения.

Прочетет още