Menu

Δημοσιεύσεις

Άρθρα για το πρότζεκτ

Αγγλικά / Γερμανικά) και μια παρουσίαση σε μορφή πόστερ: 2015, 2018 Münster, 2018 Canakkale, 2019 Akademieunion and DHd 2022

forthcoming

 • Peter U., Köster J., Berthold A., Franke, C., Gampe S., Gorys A., Stolba V., Tolle K., Weisser B.: Eine digitale Forschungsinfrastruktur für antike Münzen: neue Entwicklungen im Projekt Corpus Nummorum, in: Bursche A et al. (eds) Proceedings of the XVI International Numismatic Congress, September 2022. Warsaw
 • Peter U., Tolle K.: Corpus Nummorum – Coins, types and data quality control, Proceedings of the 8th Joint Meeting of ECFN and nomisma.org 2019
 • Gampe S., Tolle K.: Combination of machine learning methods of image and natural language recognition on ancient coin data, Proceedings of CAA 2019

2023

 • Gampe S., Tolle K.: Creating an additional class layer with machine learning to counter overfitting in an unbalanced ancient coin dataset, in: Proceedings of CAA 2022/23 https://zenodo.org/records/10980380
 • Peter U., Franke C., Köster J., Tolle K., Gampe S., Stolba V.F. (2023, August 18): CORPUS NUMMORUM – A Digital Research Infrastructure for Ancient Coins. https://doi.org/10.5281/zenodo.10633905

2022

 • Huy L.: Klassifizierung von Motiven auf antiken Münzen mit Mask R-CNN. Master Thesis Universität Frankfurt/M. 2022

2021

 • Gampe S.: Neuronale Netze zur Bestimmung römischer Kaiser auf Bildern antiker Münzen. Master Thesis Universität Frankfurt/M. 2021 (http://www.bigdata.uni-frankfurt.de/wp-content/uploads/2022/05/ Masterarbeit_Sebastian_Gampe_online.pdf).
 • Peter U., Stolba V.F. (eds).: Thrace – Local Coinage and Regional Identity, Berlin 2021 (Topoi – Berlin Studies of the Ancient World 77)
 • Peter U.: От Mommsen до Семантичната мрежа/Semantic Web: Перспективи пред нумизматичните изследвания в дигиталната мрежа – монетите на западното Черноморско крайбрежие онлайн, in: P. Delev, D. Boteva-Boyanova, L. Grozdanova (eds), Back to the Sources in Memory of the Editors of “Sources for the Ancient History and Geography of Thrace and Macedonia”, on the occasion of the 70th anniversary from the publication of the second extended version in 1949, Jubilaeus VIII/2: Archaeology and Numismatics, Sofia 2021, 175–192 (Übersetzung des Aufsatzes von 2019)

2020

 • Peter U. Das Münzkabinett und die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften – Eine enge Partnerschaft, in: B. Weisser (Hg.): Münzkabinett – Menschen, Münzen, Medaillen, Berlin 2020, 285–300
 • Peter U., Stolba V.F. Zur Typologie kaiserzeitlicher Prägungen in Moesia inferior: Der Leuchtturm auf Münzen von Istros“, Chiron 50, 2020, 101–128.
 • CN bei DARIAH-EU Digital Numismatics Working Group
 • CN beim Podcast „Auf ein akademisches Viertel“ der BBAW
 • CN bei NumisVlogs

2019

 • Peter U. Von Mommsen zum Semantic Web: Perspektiven der vernetzten numismatischen Forschung – die Münzen der westlichen Schwarzmeerküste online, in: Victor Cojo­caru / Ligia Ruscu / Thibaut Castelli / Annamária-Izabella Pázsint (eds.): Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaeology and Religion. The Proceedings of the International Symposium, Constanţa, August 20–24, 2018, Cluj-Napoca 2019 (Pontica et Mediterranea VIII), 393–418

2017

 • Peter U. Corpus Nummorum Thracorum – A Research Tool for Thracology and an Example of Digital Numismatic Collaboration, in: M. Caccamo-Caltabiano (ed.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015. Proceedings, Vol. 1. Roma / Messina, 1306
 • Peter U. CNT - The web portal for Thracian coins, in: M. Caccamo-Caltabiano (ed.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015. Proceedings, Vol. 1. Roma / Messina, 247

2016

2015

Δημοσιεύσεις της ομάδας σχετικά με το έργο

2022

 • Peter U., Stolba V.F.: Balkanraum und nördliches Schwarzmeergebiet, in: M. Alram et al. (eds.), Survey of Numismatic Research 2014–2021. Warsaw/Krakow/Winterthur 2022, 187–252
 • Peter U.: Thrace and Moesia inferior, in: J. Mairat, M. Spoerri-Butcher (eds.): Roman Provincial Coinage Vol. VII.2, Paris/London 2022, 74–264
 • Peter U.: Söhne des Okeanos und der Tethys: Thrakische Flussgötter im Münzbild, in: K. Ehling, S. Kerschbaum (Hgg.), Göttliche Größe und gezähmte Gewalt. Vom babylonischen Euphrat bis zum römischen Rhein, München 2022 (Zaberns Bildband zur Archäologie/Sonderbände der ANTIKEN WELT), 37–45

2021

 • Arslan M., Peter U., Stolba V.F.: Antike Münzen von Thrakien und Moesien aus öffentlichen und privaten Sammlungen der Türkei, Berlin/Boston 2021 (Griechisches Münzwerk)
 • Peter U.: Local traits in the iconography of Gordian III and Philip the Arab’s coinage produced in Thrace and Lower Moesia, in: D. Braund, V.F. Stolba, U. Peter (eds), Environment and Habitation around the Ancient Black Sea, Berlin/Boston 2021, 121–155
 • Peter U., Stolba V.F.: "Land ohne Grenzen" – Thrakiens Münzprägung und Identität, in: U. Peter, V.F. Stolba (eds.), Thrace – Local Coinage and Regional Identity (Berlin Studies of the Ancient World, 77). Berlin: Edition Topoi 2021, 3–18.
 • Peter U., Grozdanova L.: Philippopolis and Pautalia – A Parallel Study of the Coinages, in: U. Peter, V.F. Stolba (eds.), Thrace – Local Coinage and Regional Identity (Berlin Studies of the Ancient World, 77). Berlin: Edition Topoi 2021, 491–506
 • Berthold A.: Raumbezogene Identitätsverweise auf thrakischen Münzen, in: U. Peter, V.F. Stolba (eds.), Thrace – Local Coinage and Regional Identity (Berlin Studies of the Ancient World, 77). Berlin: Edition Topoi 2021, 343–358
 • Stolba V.F., Peter U.: The Artemis Cult in the Troad: The Corpus Nummorum and the Study of Regional Religious History, in: R. Ciołek, R. Chowaniec (eds.), Aleksanderia. Studies on Items, Ideas and History Dedicated to Professor Aleksander Bursche on the Occasion of his 65th Birthday, Wiesbaden 2021, 363–377

2020

 • Peter U., Stolba V.F. Zur Typologie kaiserzeitlicher Prägungen in Moesia inferior: Der Leuchtturm auf Münzen von Istros, Chiron 50, 2020, 101–128.

2019

 • Hofmann K.P., Grunwald S., Lang F., Peter U., Rösler K., Rokohl L., Schreiber S., Tolle K., Wigg-Wolf D. Ding-Editionen. Vom archäologischen (Be-)Fund übers Corpus ins Netz, e -Forschungsberichte des DAI 2019, Faszikel 2, 1–12 (Link)
 • Schäfer D. Iuppiter als Schutzgott des Alexander Severus in der Reichsprägung, Geldgeschichtliche Nachrichten 303, 2019, 132–137
 • Stolba V.F. Images with Meaning: Early Hellenistic Coin Typology of Olbia Pontike, in: Victor Cojo­caru / Ligia Ruscu / Thibaut Castelli / Annamária-Izabella Pázsint (eds.): Advances in Ancient Black Sea Studies: Historiography, Archaeology and Religion. The Proceedings of the International Symposium, Constanţa, August 20–24, 2018, Cluj-Napoca 2019 (Pontica et Mediterranea VIII), 523–541

2017

 • Berthold A. Considerations on the horses of Maroneia, in: M. Caccamo-Caltabiano (ed.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015. Proceedings, Vol. 1. Roma / Messina, 319-322
 • Grozdanova L. The development of Pautalia (province of Thracia) during the 2nd and 3rd c. AD viewed through the city coinage, in: M. Caccamo-Caltabiano (ed.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015. Proceedings, Vol. 1. Roma / Messina, 896-899
 • Peter U. Die Münzen ohne kaiserliches Porträt von Philippopolis (Thrakien), in: M. Caccamo-Caltabiano (ed.), XV International Numismatic Congress Taormina 2015. Proceedings, Vol. 1. Roma / Messina, 930-935
 • Peter U. „Die ‚pseudo-autonomen‘ Münzen von Moesia Inferior – ein erster ikonographischer Überblick“, The Numismatic Chronicle 177, 245-259
 • Peter U. Der Senatskaiser Pupienus in Thrakien? Zu einem Medaillon aus Perinth, in: Dilyana Boteva (ed.), Ex nummis lux. Studies in Ancient Numismatics in Honour of Dimitar Draganov, Sofia, 319-325
 • Brandt H., Peter U. Gordian III. und Thrakien, in: B. Bleckmann, H. Brandt (Hgg.), HISTORIAE AUGUSTAE. Colloquium Dusseldorpiense XVIII. Atti dei Convegni sulla Historia Augusta, Bari

2016

2015

 • Grozdanova L. The die study of the coinage of Pautalia – conducting a traditional numismatic research in the age of digital technologies, in: Proceedings of the Humboldt Kolleg “Bulgarian-German Scientific Cooperation: Past, Present and Future”, Sofia, 2015, 26–28 July, 115–121