Menu

Древните монети на Мизия

Mysia

Историческата област на Мизия (Мала Азия) включва различни региони и многобройни монетарници. Монетосеченията демонстрират близост с такива в Троада и други прилежащи региони. Много активни монетарници в региона са Кизик и Пергамон.

Прочетет още