Menu

Aşağı Moesia'nın antik sikkeleri

Moesia inferior

Kuzeybatı Trakya, Roma Dönemi'nde bilindiği hali ile Aşağı Moesia, erken nümizmatik tarihi bağlamında önemli bir role sahiptir. Her ne kadar bölgedeki Yunan yerleşimleri MÖ 7. yüzyıla kadar geriye gitse de ilk yerel sikke darplarını Klasik Dönem'den önce görmek mümkün değildir. Bölgedeki Roma kentlerinin, Marcianopolis ve Nicopolis ad Istrum gibi, sikke darp etmeleri MS 2. ve 3. yüzyıllara denk gelmektedir.

Daha fazla oku