Menu

Древните монети от Долна Мизия

Moesia inferior

Северозападна Тракия, еквивалентна на провинция Долна Мизия през римския имперски период, играе важна роля в ранната монетна история. Въпреки че гръцките поселения в региона датират още от 7 в. пр. Хр., първите локални монетосечения се датират едва през периода на класиката. Емисионната активност на римските градове в региона, като Марцианополис и Никополис ад Иструм, се датира през II и III в. сл. Хр.

Прочетет още