Menu

Правна информация

Veröffentlicht von:

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Jägerstraße 22/23

10117 Berlin

Представяна от:

Professor Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies

Tel.: +49 30 20 37 06 45/-20, E-Mail: bbaw@bbaw.de

Правен статус:

юридическо лице съгласно публичното право

Идентификационен номер по ДДС:

DE 167 449 058 (в съответствие с §27 на Mehrwertsteuergesetzes der Bundesrepublik Deutschland)

Техническа реализация:

Telota - IT/DH

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Jägerstraße 22/23

10117 Berlin

Оформление:

GOLDLAND MEDIA GmbH

Immanuelkirchstraße 12

D - 10405 Berlin

Мениджър на проекта:

Dr. Ulrike Peter (peter@bbaw.de)

Prof. Dr. Bernhard Weisser (b.weisser@smb.spk-berlin.de)

Уеб администратор:

Jan Köster (jan.koester@bbaw.de)
Claus Franke (claus.franke@bbaw.de)

Дизайнът и съдържанието на уеб страницата са защитени от Закона за авторското право. В случай че искате да използвате части от тях, обърнете се към: peter@bbaw.de. Материалите представени от научни проекти са отговорност на съответния проектен ръководител.


Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften и служителите ѝ се стараят за сигурността и коректността на въвежданите данни, но не носят юридическа отговорност за тях. За въпроси и предложения, моля обърнете се към: peter@bbaw.de; При технически въпроси, моля обърнете се към уеб администратора.