Menu

Защита на данните


Име и данни за контакт на институцията и отговорния за защитата на данните администратор

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW), Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin
Представяна от Президента:
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Christoph Markschies. E-Mail: bbaw@bbaw.de Telefon: +49 (0)30 – 20370-0

Отговорно лице за защита на данните към Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
Prof. Dr. Matthäus Heil, ist unter der o.g. Anschrift beziehungsweise unter heil@bbaw.de erreichbar.
Допълнителни данни за отговорните органи можете да намерите в нашия импресум.

Събиране и съхранение на лични данни, както и способи и цели на тяхната упротреба

Терминът "лични данни" се отнася за всички данни, които са лично обвързани с Вас. Сред тях са например име, адрес, имейл адрес, IP-адрес.

Лог файлове
При всеки достъп на потребител до интернет приложението на Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften и при всяко изтегляне на файл, данни относно действието биват временно автоматично записани и обработени в лог файлове:
  • IP-адресът (този бива анонимизиран веднага след достъпът)
  • дата и час,
  • търсената страница/наименование на търсения запис,
  • количество прехвърлени данни,
  • съобщение, дали достъпът/извличането на данни е било успешно.
Целта на записването на данните е задължителната защита от нападения над мрежата, подобряването на приложението както и генерирането на статистики на потреблението. Тези данни се пазят за една седмица.

Юридическата основа за обработката на данни е Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO (Erforderlichkeit zur Wahrung berechtigter Interessen).

Бисквитки
При достъпването на отделните страници се използват т.нар. бисквитки, за да улеснят навигацията. Тези обвързани със сесията бисквитки не съдържат лични данни и се разпадат след изтичане на сесията.

Matomo
Тази уеб страница използва Matomo, Open-Source-Software за статистически анализ на потребителската активност. Matomo използва т.нар. “бисквитки”, текстови файлове, които биват записани на Вашия компютър и правят възможен анализа на потреблението на уеб страницата. Генерираната чрез бисквитките информация за Вашето потребление на това интернет приложение се записва на сървър на Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften в Германия. IP-адресът се анонимизира веднага след преработката и преди записването.


Предоставяна на данни на трети страни
Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети страни (с изключение при употреба на картата в менюто). Не се извършва автоматизирано търсене на решения и профилиране. Не се предвижда данните да се използват за никакви други цели освен описаните.

Формуляр за контакт
Когато се свързвате с нас данните, които ни изпращате чрез мейла биват записани. Употребата на тези лични данни служи само с цел запитванията Ви да бъдат обработени. Данните биват изтрити веднага след края на обработката, на запитването Ви. Можете да оттеглите разрешението за обработка на данните Ви във всеки момент.

Права на засегнатите
е Имате следните права върху личните данни, които сте ни предоставили:
  • да изисквате отчет за обработката на личните ви данни в съответствие с Art. 15 DSGVO;
  • да изисквате незабавна корекция или допълване на личните Ви данни, съхранявани при нас в съответствие с Art. 16 DSGVO;
  • да изисквате изтриването на Вашите лични данни, съхранявани при нас в съответствие с Art. 17 DSGVO (с изключение на случаите описани в Art. 17 Abs. 3 DSGVO);
  • да изисквате ограничаване на обработката на личните Ви данните в съответствие с Art. 18 DSGVO, щом автентичността на данните Ви бъде оспорена от Вас, обработването става нелегално, но ако откажете изтриването им, а ние нямаме повече нужда от тях, но Вие можете да ги използвате за искове, за защита при съдебни искове или, ако сте входирали възражение срещу обработката на данните в съответствие с Art. 21 DSGVO;
  • да се оплачете на контролните власти в съответствие с Art. 77 DSGVO. По правило можете да се обърнете към контролните власти по Ваше местоживеене или на нашия адрес.

Право на възражение
Вашите лични данни се обработват въз основа на легитимни интереси в съответствие с Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO, в съответствие с Art. 21 DSGVO имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, стига за това да има причини, произтичащи от специфичната ситуация, в която се намирате. В случай че искате да се възползвате от правото си на възражение, достатъчен е имейл до telota@bbaw.de.