Menu

Copyright


Imaginile mulajelor din ipsos ale BBAW pot fi utilizate gratuit în scopuri științifice, în conformitate cu regulamentul cc-by-nc-sa. În ceea ce privește utilizarea fotografiilor monedelor originale, vă rugăm să contactați titularul drepturilor respective. Am încercat să clarificăm toate drepturile de imagine cu deținătorii de drepturi pe care am reușit să-i identificăm. În cazul în care mai există solicitări din partea unor terți cu privire la drepturile de imagine, vă rugăm să ne contactați pentru a corecta informațiile sau pentru a elimina imaginile relevante din server.