Menu

Благодарности


За подкрепата към нашия портал сърдечно благодарим като екип на всички допринасящи. Сред тях са всичкимузеи, обществени и частни колекции както и акционни къщи, които разрешават показването на монетите си и съответно лично ги качват в портала. За превода на обясненията към менютата и въвеждащите текстове дължим благодарност на множество колеги:


  • за български език: Лили Грозданова
  • за английски език: Sasha Agins
  • за гръцки език: Georgia Bousia, Ioanna Maina
  • за румънски език: Victor Cojocaru, Teodor Trancă
  • за руски език: Vladimir Stolba
  • за турски език: Hazar Kaba, Paula Michailski

Картите са създадени от Timo Stingl.