Menu

Proje Hakkında

Corpus Nummorum Online Aşağı Moesia, Trakya, Mysia ve Troas Bölgelerinin sikkelerine adanmış bir web portalıdır. Bu portal antik Yunan sikkelerini bölge ve darplarına göre bir araya getirerek araştırma ve kültürel miras odaklı çalışmalarda kullanılmasını amaçlayan bir pilot projedir. Araştırma veritabanı büyük oranda Münzkabinett Berlin bünyesinde olacak şekilde bahse konu bölgelere ait 104 sikke ile Berlin'deki koleksiyonlardan teşkil edilmiştir. Bunun yanında, Dünya çapındaki koleksiyonlarda yer alan sikkelerden alınarak Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities (BBAW) bünyesinde korunan alçı baskılar da veritabanında mevcuttur. Bu bilgi setleri ilerleyen zamanda dijital müze katalogları ve başka kaynaklardaki malzemeler ile de desteklenecektir. Toplum için bilim konsepti ile ilşkili bir şekilde olarak portal dışarıdan sikke girdileri de kabul ederek genişletilebilecektir. Portal ayrıca sikkelerin sistemik bir şekilde ayrıştırılması, darp veya tipleri yanında kalıplarına göre de gruplandırılmasını mümkün kılmaktadır. İstenildiği taktirde tipler alt gruplara ayrılabilecek veya seriler veya tedavüllerine göre daha büyük gruplar halinde toplanabilecektir. Portal bünyesindeki tüm sikkeler Almanca ve İngilizce olacak şekilde bilimsel bir üslupla tanımlanmıştır. Sikkeler üzerindeki betimlemelerin, hem sikk tipleri hem de tekil örnekler, standart bir şekilde tanımlanması adına bir "tanım kriteri" oluşturulmuştur (tanım kılavuzu için buraya tıklayınız veya Yardım butonuna basınız). Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, the Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin ve Frakfurt am Main'daki Big Data Lab of Goethe University ortak çalışması olan portal Uluslararası Nümizmatik Kurulu himayesindeki Online Sikke Projesi (https://www.greekcoinage.org/) gibi Yunan sikkelerinin Semantic Web'deki tipolojik tanıtımını amaç edinmiş uluslararası girişimler ile de işbirliği içindedir. Tüm alakalı veritabanları, nümizmatik organizasyonlarına sabit Uniform Resource Identifiers (URI'ler) vasıtası ile bağlanmıştır (http://nomisma.org). Dış kaynaklı destek projelerinden desteklenmesi neticesinde portalın veri kapsamı ile kapsam derinliğinde değişkenlikler olsa da temel amaç değişmeyecek şekilde sabittir: her darp için tipoloji katalogları oluşturmak.

Trakya Koleksiyonu

Projenin "Development and Digitization of Object- Related Scientific Collections" çerçevesinde olacak şekilde Alman Araştırma Vakfı (German Research Foundation) tarafından desteklenmiş ilk döneminde (2013–2016), farklı koleksiyonlarda yer alan Trak sikkelerinin 26,000'den fazla alçı kalıbı alınmış (yo. 14,000 civarı sikkeyi kapsayacak şekilde) ve Berlin Sikke Kabinesi (Berlin Coin Cabinet) bünyesindeki 3,600'den fazla Trak sikkesi kataloglanmıştır. Özellikle kataloglanan sikkeler Münzkabinett Berlin'in interaktif kataloğunda da yayınlanmıştır (https://ikmk.smb.museum/home?lang=en). Sikkelerin tanımlanması ve sınıflandırılmasını kolaylaştırmak adına web portalı www.corpus-nummorum.eu geliştirilmiştir. Bu dış destekli ilk aşama 7,000'den fazla sikkenin standartlaşmış tanımının ve darpları için kullanılan kalıpların derlenmesini sağlamıştır.
2017 yılından itibaren ise projenin amacı Scientific Library Services and Information Systems program "Information Infrastructures for Research Data" bünyesindeki "Research Data in Practice" kapsamında desteklenecek şekilde Trakya sikkelerin bir tipolojisini çıkarmak olmuştur. Bir tanımlama ve araştırma aracı olarak hizmet verecek bir online Trak sikkeleri kataloğu oluşturabilmek adına halihazırda toplanmış olan bilgiyi diğer koleksiyonlardaki veriler ile güçlendirmeyi amaçlamaktayız.

Aşağı Moesia, Mysia, ve Troas Keoleksiyonları

Corpus Nummorum Online – the Ancient Greek Coins of Moesia Inferior, Mysia, and the Troad Projesi Temmuz 2018'de başlamış olup "Promoting Research and Development Projects for the Digitisation of Cultural Heritage Objects - eHeritage (Call 1197)” bünyesinde olacak şekilde Federal Ministry of Education and Research tarafından desteklenmiştir. Proje mevzu bahis bölgelere ait Berlin kökenli malzemenin dijitalize edilmesini amaçlamıştır: örn Münzkabinett Berlin sikkeleri ve BBAW'nın sayıları 23,500'ü bulan alçı kalıpları. Söz konusu bölgeler için tipoloji katalogları oluşturabilmek adına sikkeler tek tek aitlenebilecekleri tipler altında toplanmıştır. Sikke kayıtları menşe ve metrolojik veri bilgileri ile desen ve lejantların standartlaştırılmış tanımlarını da içermektedir. Tüm bunlar Aşağı Moesia, Mysia, ve Troas tipoloji katalogları için önemli bir temel teşkil etmekte ve düzenli bir şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Bu da diğer koleksiyonlardaki bilgiler alınıp sınıflandırıldıkça devam edecek bir süreç şeklinde ilerleyecektir. Ek olarak her kullanını kendi sikkelerini yükleyebilecek ve böylece onları araştırmalar için kullanılabilir hale getirecektir.

Özet

Her ne kadar ulaşılabilen Tüm Trak sikkelerini kapsama alsak da özellikle Aşağı Moesia, Mysia ve Troas bölgelerinden çıkmış Berlin kökenli malzeme üzerine odaklanmaktayız. Linked Open Data ve mevcut URI'lerin istikrarlı kullanımı diğer koleksiyonlar ile alışverişi kolaylaştırmaktadır. Portal'a Ana Sayfa üzerinden olduğu Trakya, Aşağı Moesia, Mysia ve Troas için açılmış bölgesel alt sayfalardan da ulaşılabilmektedir. Sorular için lütfen SPARQL uç noktamıza başvurunuz: https://www.corpus-nummorum.eu/sparql/
Bu fırsatı değerlendirerek sponsorlarımıza, Enstitülerimize ve tüm katkı sağlayanlara destekleri için teşekkürü bir borç biliriz.