Menu

Относно проекта

Corpus Nummorum Online е уебпортал за антични монети от историческите региони – Долна Мизия, Тракия, Мизия (Мала Азия) и Троада. Той е продукт на проект, който цели да обработи античното гръцко монетосечене по региони и монетарници, с оглед целите на научните изследвания и съхранението на културното наследство. Изследователската база данни за събиране и категоризация на нумизматични данни се базира основно на две колекции. Платформата включва материали от ок. 104 монетарници от разглежданите региони, част от сбирката на Монетен кабинет, Берлин и колекцията от гипсови отливки в Берлин-Бранденбургска академия на науките (BBAW). Тя е съставена от копия на монети от тези монетарници, част от богати и вече частично загубени колекции. Освен това се интегрират дигитални музейни каталози и се обработват нови материали. В духа на public science платформата предоставя възможността, да се качват данни през онлайн формуляр, като по този начин порталът се обогатява. Базата данни прави възможна научната класификация на отделните монети, съответно могат да се свържат с използваните за емитирането печати и да се групират по тип. Има възможност и за сортиране на типовете, да се поделят на подтипове или да се обединят в по-големи групи (серии / емисии). Всички монети в портала са детайлно научно описани на немски и английски език. Както за описанието на изображенията на отделните монети, така и за това на типовете са разработени ясни критерии, които спомагат налагането на стандартизация (виж правилата за описване при добавяне на монета, достъпни чрез бутон „Help (Помощ)“). Порталът си сътрудничи тясно с интернационална инициатива под надзора на Международния нумизматичен съвет, целяща обработката на типовете на гръцките монети в Семантичната мрежа (https://www.greekcoinage.org/). Всички релевантни полета в базата данни са свързани с нормирани данни (http://nomisma.org). Работата по портала се реализира от три институции: Берлин-Бранденбургска академия на науките (BBAW), Монетният кабинет към Държавните музеи в Берлин (Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin) и Big Data Lab към Франкфуртския университет. Финансирането се реализира по линията на проектни дейности. Съществуват разлики в разполагаемите данни и постигнатите резултати между отделните подпроекти насочени към всеки от регионите, но обединяващата основна цел е да се изработят типови каталози на съответните монетосечения.

Тракия

В първа тригодишна фаза, от януари 2013 г. финансирана от Германската изследователска фондация (DFG) в рамките на конкурсната покана: „Erschließung und Digitalisierung von objektbezogenen wissenschaftlichen Sammlungen“, бяха обработени над 26.000 гипсови отливки на монети от Тракия (ок. 14.000 монети), представящи различни колекции и наличните над 3.600 монети от региона в сбирката на Монетен кабинет, Берлин. Последните са публикувани и в интерактивния каталог на Берлинския монетен кабинет. За научната идентификация и класификация на монетите беше разработен порталът www.corpus-nummorum.eu. По време на тази фаза в него стандартизирано са обработени над 7.000 монети и в повечето случай са разпознати печатите използвани за производството им. Във връзка със следваща, първоначално тригодишна фаза, в рамките на поканата за конкурс „Forschungsdaten in der Praxis“ (в контекста на LIS Förderprogramms „Informationsinfrastrukturen für Forschungsdaten“) от 2017 г. се изработва типология на монетосеченията в Тракия. В тази връзка освен вече обработените материали целенасочено търсим информация за нови типове във всички достъпни колекции. По този начин се цели изграждането на максимално завършен резервоар на типовете на монетосеченията в Тракия, който да служи като online-каталог за идентификация.

Долна Мизия, Мизия (Мала Азия) и Троада

В рамките на конкурс „Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Digitalisierung von Objekten des kulturellen Erbes – eHeritage (Обява1197)“ на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия (BMBF) от 2018 г. се развива проект „Corpus Nummorum Online – die antiken griechischen Münzen von Moesia inferior, Mysien und der Troas“. В него първоначално биват дигитализирани наличните от регионите оригинални монети в Монетен кабинет и гипсовите отливки събрани в Академията (общо ок. 23.500 монети). За изработката на типови каталози и на тези монетосечения, наличният материал се структурира именно според иконографските типове, с които се свързват отделните екземпляри. Монетите се обработват като се взимат метричните им данни, също такива за произход, а легендата и изображението им биват описани спрямо стандартизирани правила. По този начин се полага ключова база за изработката на типов каталог за всеки регион, който естествено ще трябва да бъде допълван. Това може да се случва постоянно, тъй като ние сме в състояние да импортираме монети от други колекции, принадлежащи към всеки от четирите региона. Също така всеки регистриран потребител има възможност да добавя собствени монети, като по този начин ги прави достъпни за научните среди.

Обобщение

Докато в случая с Тракия целим да привлечем нови материали, при Долна Мизия, Мизия (Мала Азия) и Троада първоначално сме съсредоточени върху събрания в Берлин материал. Последователната употреба на Linked Open Data и обвързването с нормирани данни улесняват обмена с други колекции. Търсенето е достъпно както на общия портал, така и на нивото на подстраниците на отлените региони Тракия, Долна Мизия, Мизия (Мала Азия) и Троада. За по- задълбочено проучване насочваме към нашия SPARQL-endpoint: https://www.corpus-nummorum.eu/sparql/
За помощта, подкрепата и труда благодарим на финансиращите организации, на нашите институции, както и на всички сътрудници!