Menu

Долна Мизия, Тракия, Мизия, Троада

Moesia inferior, Thrace, Mysia & Troas

Corpus Nummorum Online е нумизматичен web portal с отворен достъп, който цели да събира и представя подробен запис на данни за гръцки и римски провинциални монетосечения и осигурява изследователски средства за професионалното им анализиране. Материалът е организиран по региони и монетарници, както и хронологически и по типове. Понастоящем има възможност да се извършва търсене за монети и монетни типове емитирани в Долна Мизия, Тракия, Мизия (Мала Азия) и Троада.

Прочетет още